serwis palników

Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

serwis palników
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.
piec izbow.

Widok do druku:

serwis palników